Sauna

Telefon pro objednání sauny: +420 727 898 083

saunu doporučujeme objednávat den předem


CENÍK SAUNY

2 hodiny:

400,- Kč (1 – 3 osoby)

500,- Kč (4 – 6 osob)

každá osoba navíc (více jak 6 osob) + 50,- Kč

každá započatá 1/2 hodina + 50,- Kč

možnost zapůjčení:

plachta 20,- Kč

ručník 20,- Kč


Provozní doba sauny:

Po – Čt 15:00 – 21:00

Pá        15:00 – 21:00

So        13:00 – 21:00

Ne        13:00 – 21:00


Vážení přátelé,

naši saunu si můžete objednat pro výše uvedené časové intervaly. Začátek sauny je vždy v celou hodinu.

Čas byl stanoven na 2 hodiny a je plně dostačující pro většinu návštěvníků sauny.

Platby jsou odstupňovány v závislosti na počtu osob a na délce saunovacího intervalu.
Pro pořádek: uvedená cena je za pronájem celé sauny v daném čase, nikoli za osobu.

Za zapůjčení ručníku nebo prostěradla zaplatíte 20,- Kč.

 

VIZITKA SAUNY

Níže naleznete stručný popis toho, co vše vás v naší sauně čeká.

ZÁDVEŘÍ (ŠATNA):
Součástí je lavice, věšáky, polička se zrcadlem a fénem na vlasy.
V okně na zdi připravujeme nástěnku s provozními informacemi
.

VSTUPNÍ PROSTOR:
Tady se nachází sprcha, toaleta.
Prostěradlo je na vyžádání u obsluhy před vstupem do sauny.

RELAXÁRNA (odpočívárna):
Prozatím tři lehátka a dvě židle. Dále stoleček s mikrosystémem
(CD, kazeta) pro navození správné relaxační atmosféry (hudbu si klidně doneste vlastní).
Zde se nachází i ochlazovací zóna s “vědrem odvahy“.


POTÍRNA:
Kapacita potírny je max. 8 osob.

PROVOZNÍ ŘÁD

S níže uvedeným PROVOZNÍM ŘÁDEM automaticky souhlasíte při vstupu do prostor sauny.Raději si je tedy pečlivě přečtěte. Na pozdější diskuze a výmluvy bohužel nebude brán zřetel. Porušením pravidel riskujete okamžité vykázání z prostor bez nároku na náhradu vstupného a dle závažnosti činu i trvalý distanc návštěv. Seznamte se také se zdravotními riziky v části “ O SAUNOVÁNÍ “a v případě zdravotních problémů se poraďte se svým ošetřujícím lékařem, neboť návštěva sauny je na vlastní nebezpečí.

ABeCeDEneboli PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY TYRA:

A)V CELÉM PROSTORU SAUNY,VČETNĚ VENKOVNÍ OCHLAZOVNY, JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO KOUŘIT!!!

B)V CELÉM PROSTORU SAUNY, VČETNĚ VENKOVNÍ OCHLAZOVNY, JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT ALKOHOLICKÉ NÁPOJE!!!SAUNA NENÍ RESTAURACE ani HOSPODA!
Pro alkohol platí to stelné jako u cigaret. Netlakujte své tělo zbytečné navíc a pamatujte, že žádné srdce není SUPERMAN.

C)V CELÉM PROSTORU SAUNY JE ZÁKAZ POUŽITÍ SKLENĚNÝCH A KERAMICKÝCH NÁDOB (vyjma případného vybavení sauny)!
Myslíme na bezpečí nás všech bez rozdílu. Je téměř nemožné odstranit veškeré střepy. Zejména ty nejmenší úlomky mohou být důvodem velmi nepříjemných poranění. Uvědomte si, že většina z nás se v prostoru sauny pohybuje naboso.
Pokud si do sauny budete brát vlastní pití (dovoleno dle libosti), použijte prosím výhradně plastové nádoby všeho druhu nebo tetrapaky.
Zaviní li přesto návštěva takovýto incident,je povinna tuto skutečnost neprodleně ohlásit obsluze sauny a nést za případné prostoje plnou odpovědnost. Pokud doba úklidu zasáhne do sousedních intervalů a čekající klient odmítne zkrácený čas akceptovat, budete vyzváni k úhradě ušlého zisku dle platného ceníku.

D)V PROSTORÁCH SAUNY SE POHYBUJTE S ROZVAHOU A NERUŠTE OSTATNÍ.DBEJTE ZEJMÉNA BEZPEČÍ SVÝCH DĚTÍ! SAUNOVÁNÍ JE ZÁŽITEK NEODMYSLITELNĚ SPOJENÝ S RELAXACÍ A MEDITACÍ, PROTO Z PROSTOR SAUNY NEDĚLEJTE ŽÁDNOU ZÁVODNÍ DRÁHU ANI DISKOTÉKU NEBO PÁRTY. Jsme pevně přesvědčeni, že ani vy sami nestojíte o zranění vlastních ratolestí, způsobené nekontrolovaným pobíháním bez dozoru po mokré podlaze. Mějte proto své děti pod dohledem a snažte se jim již v útlém věku vštípit kouzlo a podstatu saunování, včetně k tomu náležících zásad. Věřte tomu, že to časem docení a možná vám budou i vděčny.

E) NENIČTE ANI JINAK NEPOŠKOZUJTE VYBAVENÍ SAUNY!CHCEME, ABYSTE SE ZDE CÍTILI JAKO DOMA A PROSÍME PROTO O VAŠI OHLEDUPLNOST.
Jakékoli úmyslné i nechtěné poškození vybavení sauny bude neodmyslitelně spojeno s jeho úhradou ve výši pořizovací hodnoty.